Sektory

Pełnimy rolę przewodników i partnerów dla naszych Klientów w każdej branży

Przemysł ciężki

Wieloletnia współpraca z branżą przemysłu ciężkiego zaowocowała usprawnieniem obsługi ubezpieczeniowej wielu firm, dostosowaniem programów ubezpieczeniowych do specyfiki ich działalności i związanych z branżą ryzyk.

Pomagamy firmom związanym z przemysłem hutniczym, produkcją rur, przewodów czy maszyn przemysłowych.

przemysł ciężki

Branża IT

Jednym z większych ryzyk, na które narażone są firmy w branży IT, jest możliwość wyrządzenia szkody osobom trzecim lub swoim kontrahentom w postaci straty finansowej, tj. kosztów lub strat wywołanych przez błąd systemów informatycznych.

Znajomość specyfiki branży jest nieodzownym elementem naszej pracy, dlatego w oparciu o specjalistyczną wiedzę naszych brokerów oferujemy swoim Klientom profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie ubezpieczeń oraz reasekuracji, obejmujących taki zakres przypadków jak wycieki informacji, utrata danych czy naruszenie praw własności intelektualnej. Współpracujemy z jednymi z największych polskich firm wdrażających nowoczesne technologie czy producentami oprogramowań.

telekomunikacja fot

Transport

transport fot

Bardzo dobra organizacja pracy brokera jest niezbędnym czynnikiem wspomagającym obsługę ubezpieczeniową rozbudowanej floty pojazdów.

Współpracujemy z podmiotami z branży transportowej, w tym zarówno zajmującymi się transportem publicznym i kolejowym, jak i terminalami przeładunkowymi.

Branża medyczna

branza medyczna

Branża medyczna nieodłącznie wiąże się z różnorodnymi ryzykami, wliczając szczególnie zakres odpowiedzialności cywilnej. Zawiłość przepisów dotyczących zawodowego ryzyka branży medycznej utrudnia dobór właściwego zabezpieczenia działalności, dlatego Fincon, bazując na aktualnej i rozległej wiedzy ubezpieczeniowej, jak również znajomości specyfiki branży i wiążących się z nią procedur, wprowadza dogodne rozwiązania ubezpieczeniowe.

Nieruchomości

Wykorzystując znajomość specyfiki polskiego i zagranicznego rynku ubezpieczeniowego oraz doświadczenie poszczególnych członków zespołu, współpracujemy również z branżą nieruchomości.

Naszymi Klientami są spółki odpowiedzialne za wynajem i zarządzanie nieruchomościami i ruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, wynajem i budowę nieruchomości oraz jedni z największych deweloperów w Polsce.

nieruchomości fot

Przetwórstwo tworzyw

przetwórstwo tworzyw

Współpracujemy zarówno z małymi i średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami związanymi z przetwórstwem tworzyw sztucznych. Należą do nich firmy zajmujące się produkcją różnego rodzaju akcesoriów, jak i związane z przemysłem chemicznym, takimi jak produkcja folii czy wyrobów wtryskowych.

Sport i rozrywka

Mając świadomość wszystkich aspektów i ryzyk, występujących w branży sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej, tworzymy programy oparte na nowoczesnych rozwiązaniach, które dają gwarancję ochrony i bezpieczeństwa finansowego, zapewniając kompleksowe podejście z całościowym wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia.

Współpracujemy ze związkami i klubami sportowymi, związkiem zawodowym sportowców, stadionami miejskimi i obiektami rekreacji, a także zakładami bukmacherskimi.

sport

Budownictwo

Fincon_-_branza_budowlana

Dziennie w wypadkach na budowie zostaje poszkodowanych kilkanaście osób, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie pracowników, parku maszyn, placu budowy oraz ubezpieczenie całego procesu budowlanego. Mając wiedzę i doświadczenie w obszarze ubezpieczeń budowlano-montażowych, parku maszyn czy odpowiedzialności cywilnej zaangażowanych w inwestycję podmiotów, zapewniamy inwestorom i wykonawcom adekwatną ochronę.

Branża energetyczna

branża energetyczna fot

Współpracujemy z liderami rynku energetycznego i górniczego w Polsce. Pełnimy dla nich rolę doradczą, przygotowując analizy rynkowe i symulacje scenariuszy działania proponowanych przez nas rozwiązań. Jako brokerzy ubezpieczeniowi negocjujemy z ubezpieczycielami najlepsze możliwe warunki ubezpieczenia. Jako brokerzy reasekuracyjni przygotowujemy szyte na miarę programy reasekuracji fakultatywnej.