O nas

Miarą skuteczności w działalności ubezpieczeniowej jest stała obecność na międzynarodowych rynkach finansowych i reasekuracyjnych

Nasz zespół tworzą brokerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający określone obszary specjalizacji. Wiedzę i potencjał wykorzystujemy w codziennej pracy z Klientem, wspierając go między innymi przy:

  • identyfikacji i ocenie zagrożeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
  • transferze ryzyka prowadzonej działalności na rozwiązania ubezpieczeniowe, w tym doradztwo przy odpowiedzialności cywilnej, ryzykach budowlano – montażowych, zarządzaniu flotami komunikacyjnymi,
  • technicznej ocenie ryzyka, organizacji survey’ów ubezpieczeniowych,
  • wykorzystaniu prawa zamówień publicznych przy przetargach na zakup ubezpieczeń,
  • efektywnym obniżaniu kosztów ubezpieczenia.
o-nas

Zadania stojące przed Fincon

realizujemy kierując się wysokimi standardami pracy, a także wykorzystując nasze bardzo dobre rozeznanie w światowych rynkach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Cały nasz wysiłek skupiamy na rozwoju oferty, a także na rozbudowie naszej obecności w kluczowych centrach finansowych. W pełni utożsamiamy się z hasłem umieszczonym na herbie Lloyd’s – „fidentia”, czyli zaufanie, jest dla nas podstawową wartością wyznaczającą kierunek naszych zadań.

Nasz zespół

fincon-zespol_01

Za współpracę z naszymi Klientami odpowiada blisko 20-osobowa grupa pracowników z długoletnim (często ponad 20-letnim) stażem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, zdobywanym w polskich i międzynarodowych firmach brokerskich oraz towarzystwach ubezpieczeniowych. W ich gronie są brokerzy wyspecjalizowani w nawiązywaniu relacji z potencjalnymi Klientami, następnie profesjonaliści w poszczególnych liniach ubezpieczenia, doświadczeni brokerzy reasekuracyjni i likwidatorzy szkód.

Jako relatywnie niewielka spółka, z bezpośrednią podległością służbową, cechujemy się krótkim procesem decyzyjnym – niezależnym od jakichkolwiek podmiotów nadrzędnych czy grup właścicielskich, czego konsekwencją jest elastyczność działania naszych brokerów. Dzięki temu, w powiązaniu z dużym doświadczeniem, nasz zespół jest w stanie zapewnić szybkie i skuteczne działania w odniesieniu do wszelkich potrzeb ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Jak działamy

Zaufanie jest podstawą
wszelkich relacji

W pracy z naszymi Klientami kierujemy się przede wszystkim zaufaniem. Jest to dla nas klucz do wszelkich relacji biznesowych. Patrząc z perspektywy lat potrafimy docenić, jak ważne i korzystne jest właściwe budowanie długotrwałych więzi.
W dzisiejszych czasach o skuteczności decyduje szybkość działania, sprawność organizacyjna oraz dostęp do wiarygodnych, międzynarodowych źródeł finansowania. Te zasady, oparte na zaufaniu, wyznaczają nam kierunek naszej pracy. Wysiłek, jaki wkładamy w rozwój oferty, służy przede wszystkim wspieraniu sukcesów naszych Klientów.

jak-dzialamy
lloyds

Fincon, jako pierwsza z firm brokerskich w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskał akredytację jako tzw. Lloyd’s broker

broker

Lloyds of London jest największym światowym rynkiem ubezpieczeniowym, a uzyskanie przez Fincon powyższej akredytacji oznacza również, iż Fincon może BEZPOŚREDNIO lokować ryzyka na tym rynku i uzyskiwać korzystniejsze warunki finansowe i zakresowe dla plasowanych tam ryzyk.

lloyds

Współpraca z Lloyd’s zapewnia nam dostęp do najbardziej efektywnych instrumentów finansowych na świecie

Lloyd’s to renomowana instytucja ubezpieczeniowa, o najbardziej znanej na świecie marce i najdłuższej historii w tej branży, sięgającej roku 1688. Jesteśmy jedynym w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej, brokerem uprawnionym do bezpośredniej współpracy z Lloyd’s. Przyznanie nam tego statusu przez renomowaną firmę o nieposzlakowanym wizerunku, traktujemy zarówno jako zaszczyt, jak i zobowiązanie, a jest to wynikiem przeszło 2-letniej procedury weryfikacyjnej, którą przeszliśmy zarówno pod kątem prawnym, finansowym, jak i organizacyjnym.