Oferta

Nasza oferta

Pracujemy w Polsce, Europie i na świecie, dostarczając naszym Klientom rozwiązania produktowe i pojemności reasekuracyjne dla wszelkiego rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych.

Jesteśmy elastyczni, potrafimy stworzyć produkty dla każdej, nawet najbardziej wymagającej branży i zaoferować wyjątkowo atrakcyjne koszty. Wieloletnia obecność na światowych rynkach finansowych zapewniła nam dostęp do najbardziej wiarygodnych instytucji.

oferta

Nasze cele

Naszym celem jest znajdowanie dla naszych Klientów najbardziej atrakcyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych, chroniących ich biznes.

Odczuwamy sporą satysfakcję na myśl o szeregu zrealizowanych projektów, których poziom trudności rósł wraz z ich rozwojem, a pozytywne zakończenie wymagało od nas elastyczności oraz niestandardowego podejścia do zagadnień.

Ubezpieczenia

Zapewniamy naszym klientom stałe wsparcie i pomoc w obszarze zarządzania ryzykiem

ubezpieczenia

Skupiamy się na kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej średnich i dużych podmiotów gospodarczych, gdzie do grona naszych Klientów należą spółki branży górniczej, łącznie z polskimi kopalniami, jak również grupy produkcyjno–handlowe.

Wykorzystując znajomość specyfiki polskiego
i zagranicznego rynku ubezpieczeniowego oraz doświadczenie poszczególnych członków zespołu, budujemy portfel Klientów korporacyjnych w wielu branżach przemysłu.

W przypadku grup kapitałowych lub też podmiotów zarządzających wieloma spółkami poszukujemy oszczędności w sferze ubezpieczeniowej, polegających na ujednoliceniu polityki ubezpieczeniowej oraz ścisłej kontroli zarządczej sfery polityki ubezpieczeniowej wszystkich podmiotów grupy.

Reasekuracja

Jesteśmy w stanie przygotowywać rozwiązania reasekuracyjne gwarantujące Fincon wyjątkową pozycję w relacjach z zakładami ubezpieczeniowymi obsługującymi krajowy i zagraniczny przemysł, który cechuje się zarówno dużą szkodowością, jak i wysokimi limitami odszkodowawczymi oraz niskimi możliwościami akumulacji ryzyka tak po stronie ubezpieczających, jak i ubezpieczycieli.

Mamy wieloletnie doświadczenie w aranżowaniu reasekuracji dla polskiego przemysłu i wypracowaliśmy w tym czasie doskonałe relacje na tym rynku. Naszą specjalnością są programy specjalizowane, dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Wykorzystujemy zarówno możliwości Lloyd’s of London, jak i reasekuratorów z Europy kontynentalnej oraz innych wiarygodnych rynków reasekuracyjnych – Japonia, USA, Bermudy.

Fundamentem każdej umowy ubezpieczeniowej jest przygotowanie portfela ryzyk i sprzedaż na międzynarodowych rynkach reasekuracji.

reasekuracja

Szkody

Jesteśmy spółką brokerską funkcjonującą od 2003 roku. Sukcesywnie działamy na rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Obejmujemy swoimi działaniami teren całej Polski, rozbudowując portfel Klientów korporacyjnych, w tym przede wszystkim średnich i dużych przedsiębiorstw, również notowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Nasz zespół tworzą brokerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający określone obszary specjalizacji. Wiedzę i potencjał wykorzystujemy w codziennej pracy z Klientem, wspierając go między innymi przy identyfikacji i ocenie zagrożeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Głównym zadaniem brokera jest kompleksowa pomoc w zawarciu umowy ubezpieczeniowej, jak najlepiej chroniącej biznes, przy jak najmniejszych kosztach.

Wspieramy również Klienta przy transferze ryzyka prowadzonej działalności na rozwiązania ubezpieczeniowe, w tym doradzamy przy odpowiedzialności cywilnej, ryzykach budowlano-montażowych, technicznej ocenie ryzyka, wykorzystaniu prawa zamówień publicznych przy przetargach na zakup ubezpieczeń i efektywnym obniżaniu kosztów ubezpieczenia.

Zaufało nam przeszło 200 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Rozwiązaliśmy setki problematycznych szkód oraz wprowadziliśmy na polski rynek unikalne rozwiązania produktowe.

szkody

Obszary działalności

Audyt ubezpieczeniowy

Zbieramy wszystkie dotychczas funkcjonujące w związku
z ubezpieczeniami dokumenty, co pozwala na zinwentaryzowanie polis ubezpieczeniowych, scharakteryzowanie występujących zagrożeń, zapoznanie się z zakresem dotychczasowej ochrony, określenie kierunku pożądanych zmian i wyrównanie okresów ubezpieczenia.

audyt ubezpieczeniowy

Przygotowanie do lustracji ryzyka

Kluczowym jest odpowiednie zaplanowanie działań, tak aby ocena ryzyka wypadła korzystnie dla przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie pozwala na wskazanie kluczowych obszarów zainteresowań ubezpieczycieli oraz wskazanie ewentualnych niedociągnięć w zakresie np. ochrony przeciwpożarowej, przeciwkradzieżowej i organizacji miejsc pracy. Takie spotkanie pozwala najpełniej przygotować zakład do przeprowadzenia lustracji.

2_Przygotowanie_do_lustracji

Przygotowanie programu ubezpieczeniowego

Program ubezpieczeniowy zostaje stworzony wspólnymi siłami brokera oraz Klienta, aby w możliwie najbardziej efektywny sposób zaspokoić potrzeby ubezpieczeniowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.

3_Przygotowanie_programu_ubezpieczeniowego

Zebranie ofert towarzystw ubezpieczeniowych

Oferty towarzystw ubezpieczeniowych są odpowiedzią na zapytania brokerskie, w których podawane są precyzyjnie uzgodnione wcześnie wspólnie warunki ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności, wysokość udziałów własnych.

4_Zebranie_ofert

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór ubezpieczyciela w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych lub wewnętrzne regulacje

Zamawiający zainteresowany zleceniem brokerowi ubezpieczeniowemu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może powołać brokera do składu komisji przetargowej. Tylko podmioty profesjonalne zajmujące się ubezpieczeniami są w stanie określić warunki i kryteria w taki sposób, by wybrać ofertę korzystną dla zamawiającego i równocześnie pozostać w zgodzie z prawem.

5_Przygotowanie_i_przeprowadzenie_postepowania

Raporty z propozycjami ubezpieczycieli

Dzięki raportom z uzyskanych ofert Klient otrzymuje precyzyjną informację dotyczącą przedmiotu, zakresu i ceny ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Bardzo istotnym elementem tej części usługi jest znajomość rynku ubezpieczeń i rozpoznawalność brokera na rynku.

6_Raporty_z_propozycjami_ubezpieczycieli

Przygotowanie umów ubezpieczenia

Standardowe warunki ubezpieczeń nie są w stanie spełnić oczekiwań Klientów i do umowy ubezpieczenia wprowadza się wiele modyfikacji. Broker dokonuje szczegółowej analizy ogólnych warunków ubezpieczenia wprowadzając klauzule i zmiany zapisów. W efekcie powstają indywidualne warunki ubezpieczenia przystosowane do potrzeb Klienta.

7_Przygotowanie_umow

Wprowadzenie uproszczonych procedur likwidacji szkód

W niektórych rodzajach ubezpieczeń możliwe jest wprowadzenie uproszczonych procedur w postaci np. zbiorowego zgłaszania szkód raz w miesiącu – pozwala to uniknąć skomplikowanej procedury biurokratycznej i uzyskiwać odszkodowania bez zbędnych formalności.

8_Wprowadzenie_uproszczonych_procedur

Instrukcje postępowania w przypadku szkody

W warunkach ubezpieczenia opisane są zasady i terminy zgłaszania szkód ubezpieczycielowi. W celu zapoznania wszystkich odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie osób z tymi zasadami, przygotowujemy instrukcje zgłaszania szkód, dzięki którym każda z zainteresowanych osób wie dokładnie, jak zachować się w przypadku szkody.

9_instrukcja_postepowania

Uczestnictwo w procesie likwidacji szkód

Nasi specjaliści – od brokerów, przez likwidatorów, do prawników – czuwają nad właściwym procesem likwidacji, w razie potrzeby wykorzystując wszelkie dostępne środki prawne dla uzyskania należnego Klientowi odszkodowania.

10_Uczestnictwo_w_procesie

Nadzór nad terminowością płatności składek i wypłaty odszkodowań

Broker sprawuje nadzór nad wypłatami odszkodowań, tak aby były wypłacane w terminach nie dłuższych, niż określono w Kodeksie Cywilnym. Ma to szczególne znaczenie przy szkodach średnich i dużych rozmiarów, gdzie zwłoka w wypłacie odszkodowania może mieć wpływ na zachowanie płynności finansowej.

11_Nadzor_nad_terminowoscia

Rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie przyjęć i likwidacji środków trwałych w majątku Klienta

Prowadzimy rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie przyjęć i likwidacji środków trwałych w majątku Klienta dbając, by nowo nabyte środki trwałe były automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, a zlikwidowane nie obciążały go składką ubezpieczeniową (optymalizacja).

12_Rozliczenia_z_towarzystwem_ubezpieczeniowym

Okresowe raporty z przebiegu ubezpieczeń

Przygotowujemy w uzgodnionych okresach raporty z przebiegu ubezpieczeń, dzięki czemu Klient może w sposób ciągły kontrolować stan ochrony ubezpieczeniowej.

13_Okresowe_raporty

Klauzule brokerskie

Sposobem na znaczne poprawienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązujących w towarzystwie ubezpieczeniowym ogólnych warunków ubezpieczenia jest zastosowanie klauzul brokerskich (klauzula reprezentantów, odpowiedzialności, likwidacji szkód lub prolongaty zapłaty składki). W tej materii Fincon posługuje się autorskimi wzorami klauzul.

14_klauzule_brokerskie

Szkolenia

Niezwykle istotnym elementem naszej pracy z Klientami jest przeprowadzanie szkoleń dla kadry naszych Klientów, co pozwala na osiągnięcie realnych efektów z posiadanego programu ubezpieczenia poprzez wzrost znajomości zakresu ochrony, a tym samym możliwości jej wykorzystania w sytuacji szkody, zrozumienie konsekwencji wynikających z niedotrzymania standardów wymaganych przez warunki ubezpieczenia, zapoznanie się z rodzajem i ceną ochrony ubezpieczeniowej, co może mieć wpływ na wynik finansowy firmy.

15_szkolenia