BROKERSKIE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Bycie brokerem specjalizującym się w ubezpieczeniach dla przemysłu, to dla nas przede wszystkim zapewnianie naszym klientom stałego wsparcia i pomocy w obszarze zarządzania ryzykiem.

ELASTYCZNOŚĆ

Głównym zadaniem brokera jest kompleksowa pomoc w zawarciu umowy ubezpieczeniowej, jak najlepiej chroniącej biznes, przy jak najmniejszych kosztach. Wiemy, jak ważny jest czas, stąd też dzięki dobremu rozeznaniu na krajowym i międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, optymalizujemy proces szukania potencjalnych ubezpieczycieli i reasekuratorów. Dzięki temu bez względu na rodzaj ryzyka i wartość umowy ubezpieczenia, od razu podejmujemy rozmowy z partnerami oferującymi maksimum korzyści i wartości dodanej – skracamy proces budowy ubezpieczenia oraz ograniczamy koszty.

TRANSPARENTNOŚĆ

Mając na uwadze istotę wzajemnych relacji opartych na zaufaniu, proponujemy naszym klientom dwie formy rozliczenia kosztów naszych usług. W pierwszym wypadku, wynagrodzenie pokrywa w całości ubezpieczyciel w oparciu o przejrzyste zasady, do których klient ma prawo wglądu w każdej chwili. W drugim wypadku rezygnujemy z wynagrodzenia przez ubezpieczyciela, a koszty obsługi projektu pokrywa klient zgodnie z ustalonymi warunkami.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Poza oceną ryzyka oraz negocjacjami warunków umowy, odpowiadamy za monitorowanie przebiegu polisy. Wiąże się to z koniecznością weryfikacji potencjalnych zmian zachodzących w przedsiębiorstwie z zapisami umowy i ewentualnych renegocjacji warunków z ubezpieczycielem. Jako broker odpowiadamy również za przebieg procesu likwidacji szkód, gdzie głównym naszym obowiązkiem jest uzyskanie dla klienta jak największych kwot odszkodowania w jak najkrótszym okresie czasu.