KLUCZ SUKCESU
Aktualną zasadą w świecie ubezpieczeń, decydującą o skuteczności, jest stała obecność na międzynarodowych rynkach finansowych i reasekuracyjnych.

RYNKI MIĘDZYNARODOWE

Dzięki temu mamy możliwość bezpośredniej pracy z największymi reasekuratorami na świecie, co pozwala nam tworzyć rozwiązania ubezpieczeniowe bezpośrednio u źródła, z pominięciem pośredników. Naszym głównym partnerem jest THB – niezależny broker reasekuracyjny działający na rynku londyńskim, współpracujący z wszystkimi większymi ośrodkami finansowymi na świecie. To partnerstwo znacznie zwiększa nasz potencjał, dzięki czemu koszt obsługi umów ubezpieczeniowych jest znacznie niższy, a sam proces konstruowania polisy dużo krótszy.

KLUCZOWI PARTNERZY

Mając dostęp do największych instytucji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, jesteśmy w stanie oferować naszym klientom wyjątkowe rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. My z kolei jesteśmy dla THB wyłącznym partnerem na rynku polskim.

więcej o THB