RYNEK LLOYD’S

NIE FIRMA, LECZ RYNEK

Lloyd’s jest rynkiem, na którym działają syndykaty ubezpieczające różnego rodzaju ryzyka. Nie jest on klasyczną firmą ubezpieczeniową, nie jest spółką, lecz zrzeszeniem ponad 80 syndykatów, którymi kieruje ponad 50 agencji. Syndykaty dostarczają tzw. pojemność ubezpieczeniową, czyli możliwość akceptacji wysokich wartości ryzyka. Jedna agencja zarządza jednym lub kilkoma syndykatami. Agencja zajmuje się bieżącą działalnością syndykatów, inwestuje ich środki finansowe, a przede wszystkim zatrudnia underwriterów, czyli specjalistów ubezpieczeniowych, którzy akceptują lub odrzucają ryzyko, decydują, jakie ryzyka przyjmie syndykat i na jakich warunkach. Duże i specjalistyczne ryzyka może przejąć kilka syndykatów.

SPECYFIKA LLOYD’S

Rynek Lloyd’s jest rozległy, posiada olbrzymie zaplecze kapitałowe, a jego bezpieczeństwo finansowe jest wysoko oceniane przez największe agencje ratingowe: Standard & Poor's nadał mu ocenę A+ (strong), a Fitch AA- (very strong). Gromadzi pod jednym dachem najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych brokerów i underwriterów. Ze względu na unikalną wiedzę i fachowość, to właśnie Lloyd’s często jako pierwszy ubezpiecza skomplikowane rodzaje ryzyka, wchodzi na nowe rynki, podejmuje się wyzwań przekraczających możliwości wielu firm ubezpieczeniowych.