JAK DZIAŁA LLOYD’S

BROKERZY

Bezpośredni kontakt z klientami posiadają akredytowani przez Lloyd’s brokerzy. To oni pełnią funkcję doradców, negocjują warunki ubezpieczenia z underwriterami (underwriterzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami), obsługują ubezpieczenie w czasie obowiązywania polisy. Jedynym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej brokerem Lloyd’s jest Fincon (nr: FIN/1343; http://www.lloyds.com/the-market/directories/brokers?letter=F). Specyficznym elementem struktury Lloyd’s są coverholderzy. Są oni przedstawicielami biznesowymi poszczególnych syndykatów i agencji zarządzających Lloyd's, akceptują na ich rzecz ryzyka z jednej lub kilku linii ubezpieczeniowych. W Polsce coverholderzy posiadają status agenta ubezpieczeniowego i są zarejestrowani w KNF.

LLOYD’S W POLSCE

Generalnym przedstawicielem Lloyd's w naszym kraju jest Lloyd's Polska Sp. z o.o. Spółka nie prowadzi wprost działalności ubezpieczeniowej, jest natomiast strażnikiem licencji Lloyd's na lokalnym rynku, partnerem dla KNF, adresatem skarg i pozwów, przedstawicielem Lloyd's w PIU oraz stanowi "widoczny" wyraz obecności Lloyd's na rynku polskim. Dyrektorem Lloyd’s Polska jest Witold Janusz, który stanowisko objął w marcu 2008 roku. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w polskiej branży ubezpieczeniowej. Więcej na ten temat: http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/polska