ZAUFANIE
Zaufanie jest podstawą wszelkich relacji.

KLUCZOWA ZASADA

W pracy z naszymi klientami kierujemy się przede wszystkim zaufaniem. Jest to dla nas klucz do wszelkich relacji biznesowych. Patrząc z perspektywy lat potrafimy docenić, jak ważne i korzystne jest właściwe budowanie długotrwałych więzi. W dzisiejszych czasach o skuteczności decyduje szybkość działania, sprawność organizacyjna oraz dostęp do wiarygodnych, międzynarodowych źródeł finansowania. Te zasady, oparte na zaufaniu, wyznaczają nam kierunek naszej pracy. Wysiłek, jaki wkładamy w rozwój oferty, służy przede wszystkim wspieraniu sukcesów naszych klientów.

DROGA DO CELU

Zadania stojącymi przed Fincon realizujemy kierując się wysokimi standardami pracy, a także wykorzystując nasze bardzo dobre rozeznanie w światowych rynkach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Cały nasz wysiłek skupiamy na rozwoju oferty, a także na rozbudowie naszej obecności w kluczowych centrach finansowych. W pełni utożsamiamy się z dewizą umieszczoną na herbie Lloyd’s – Fidentia, czyli zaufanie, jest dla nas podstawową wartością wyznaczającą kierunek naszych zadań.