HISTORIE NASZYCH KLIENTÓW
Zapewnienie konkurencyjnych warunków.

Przedsiębiorstwo górnicze na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat korzystało z ochrony ubezpieczeniowej kilku różnych ubezpieczycieli, występujących w pool-u oraz samodzielnie. Zróżnicowana w tym okresie szkodowość sprawiała, iż w cyklicznych przetargach oferty były składane przez co najwyżej dwóch oferentów. W dodatku w ostatnim z przetargów, dotychczas konkurujący ubezpieczyciele porozumieli się i utworzyli jeden nowy, szerszy pool. Wobec poważnych obaw, co do możliwej niskiej atrakcyjności warunków ubezpieczenia, proponowanych przez nowy podmiot.
Klient poprosił nas o przygotowanie rozwiązania gwarantującego konkurencyjność i wprowadzenie do gry kolejnych oferentów. Biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość przedsiębiorstwa, zaproponowaliśmy wprowadzenie do gry kolejnego oferenta, wykorzystującego przygotowane przez Fincon rozwiązania reasekuracyjne. Na potrzeby tego projektu, skonstruowaliśmy reasekurację ubezpieczenia w oparciu o rynki międzynarodowe. W efekcie, w przetargu pojawiły się dwie porównywalne co do jakości oferty, z czego nasza zapewniała Klientowi oszczędności na poziomie przeszło 12 mln zł w ciągu trzech lat.