HISTORIE NASZYCH KLIENTÓW
Reasekuracja międzynarodowa i niższe koszty.

Przedsiębiorstwo handlowo - logistyczne dysponowało jednym centralnym magazynem i kilkunastoma lokalnymi. Ze względu na specyfikę konstrukcyjną magazynów, która jest trudno akceptowalna dla polskich ubezpieczycieli, potencjalne koszty nowej polisy byłyby wielokrotnie wyższe. Dodatkowo ze względu na rosnące stawki ubezpieczeń majątkowych, oferta odnowieniowa jaką firma otrzymała od dotychczasowego brokera, okazała się 7-krotnie droższa od dotychczasowej (wzrost z 400 tys. do 2,8 mln PLN) i dodatkowo ograniczona co do wartości maksymalnego odszkodowania do wysokości 1/20 wartości potencjalnej szkody.
Klient zdecydował o podjęciu poszukiwań kilku innych brokerów, mogących zaoferować bardziej atrakcyjne warunki. W wyniku konkursu udało się nam przynieść rozwiązanie wykorzystujące reasekurację międzynarodową, w efekcie czego udało się uzyskać warunki akceptowalne dla Klienta. Finalnie składka była 3-krotnie wyższa od dotychczasowej, a umowa ubezpieczeniowa pokrywała 100% wartości potencjalnej szkody.