HISTORIE NASZYCH KLIENTÓW
Optymalizacja kosztów przy rosnącej szkodowości.

Duże przedsiębiorstwo wydobywcze od kilku lat korzystało z ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej przez polski pool koasekuracyjny. Stosunkowo duża szkodowość powodowała rosnące koszty składek w kolejnych okresach ubezpieczeniowych. W dodatku koszty ubezpieczenia rosły szybciej niż szkodowość. Wobec niezadowalających efektów przetargu na kolejny trzyletni okres, Klient zdecydował o krótkoterminowym przedłużeniu ochrony dla zorganizowania kolejnego przetargu, a także powziął decyzję o konieczności przeanalizowania rozwiązań alternatywnych. Zarówno negatywne efekty kolejnego przetargu (ponowna oferta pool-u), jak również brak zadowalających rozwiązań alternatywnych, spowodowały konieczność kolejnego przedłużenia krótkoterminowego umów i ponownego unieważnienia przetargu.
Klient podjął decyzję o wyborze nowego brokera, gdzie w ramach konkursu, zostaliśmy wybrani do zorganizowania i zrealizowana całego procesu konstrukcji docelowego rozwiązania ubezpieczeniowego. W oparciu o analizę dotychczasowych warunków i wymagań dla oferentów, skonstruowaliśmy nowe warunki przetargu w imieniu klienta. Spośród przedstawionych ofert, wybrana została oferta dotychczasowego pool’a i uzupełniona o nasz komponent reasekuracyjny. W finalnym przetargu dostarczyliśmy rozwiązania reasekuracyjne, które znacznie podniosły atrakcyjność nowej oferty. Różnica pomiędzy efektami unieważnionych przetargów, a kolejnym zorganizowanym przy naszym udziale, umożliwiła zwarcie umowy korzystnej dla każdej ze stron. Dzięki naszemu wkładowi, Klient zaoszczędził na trzyletniej umowie ponad 10 mln zł w skali roku.