HISTORIE NASZYCH KLIENTÓW
Gdy bezszkodowość to za mało.

Przedsiębiorstwo przemysłowe przez wiele lat ubezpieczało mienie stanowiące podstawę funkcjonowania Spółki w jednym z wiodących polskich zakładów ubezpieczeniowych. W tym czasie, tj. przez okres kilkunastu lat, ubezpieczenie przebiegało bez żadnych szkód! W 2009 Klient rozpisał nowy przetarg, do którego zaprosił obecnego ubezpieczyciela oraz konkurencyjne firmy ubezpieczeniowe. W trakcie rozmów okazało się, że dotychczasowy ubezpieczyciel złożył ofertę znacznie przekraczającą założony przez Klienta budżet, co szczególnie było niezadawalające w kontekście bezszkodowej historii. Pozostałe firmy nie złożyły żadnych ofert. Klient anulował przetarg i rozpoczął poszukiwania nowych możliwości ubezpieczenia mienia produkcyjnego za pośrednictwem brokera.
W tym celu Klient zorganizował konkurs, w którym zaproponowane przez nas rozwiązania, znalazły największe uznanie. Przystępując do przetargu przeanalizowaliśmy zarówno historię szkodową jak również możliwości konstrukcji odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej, oferowane przez rynki polskie i międzynarodowe. W oparciu o analizę, znaleźliśmy możliwości zmniejszenia kosztów zapewnienia ochrony majątku Klienta przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych warunków ubezpieczenia. Dzięki temu mogliśmy przedłożyć ofertę, która finalnie okazała się tańsza od złożonej przez dotychczasowego ubezpieczyciela o 2 mln zł rocznie. W efekcie Klient podpisując trzyletnią umowę ubezpieczeniową, zaoszczędził na składkach 6 mln zł.